Svenska glaciärer

Vartasjekna

Alternativa namn: Várdasjiegna

Vartasglaciären är väl dokumenterad sedan slutet av 1800-talet i och med Axel Hambergs karteringsarbeten från 1895 och framåt. Glaciären retirerade väldigt snabbt under 1900-talets första hälft och har sedan den inkluderades i Tarfalaverksamhetens monitoringprogram år 1965 utmärkt sig genom en mycket blygsam reträtt. Glaciären täcker en yta på 4,2 km2 och dränerar även mot Ruotesvagge, dvs Rapaälven. Glaciärens front är delvis mycket tunn så man kan förvänta stora förändringar i frontkonfigurationen inom en nära framtid. Frontmoränområdet är mycket stort och till stora delar isfyllt.

Bilder

Statistics
DRAINAGE BASIN Sitoätno
LAT 67.448961
LONG 17.659505
LAT OLD 67 27 10
LONG OLD 17 40 00
ABLATION NE
AREA 3612280.29
AREA OLD 3,64
VOLUME -
COLD RATIO -
DEPTH -
LENGTH 3
ELEVATION M A S L MAX 1800
ELEVATION M A S L MIN 1260