Svenska glaciärer

Alep Pastajekna

Alternativa namn: Alep Basstajiegna

Alep Pastajekna är lättåtkomlig från Pastavagge och den utgör en passövergång till Rapadalen. Glaciärens sidor består till stor del av moräntäckt is vilket gör det svårt att bedöma var gränsen mellan glaciär och fast mark går. Sommaren 2007 skedde en olycka med dödlig utgång i glaciärens östra kant.

Bilder

Statistics
DRAINAGE BASIN Rapaätno
LAT 67.295754
LONG 17.886713
LAT OLD 67 16 40
LONG OLD 17 56 10
ABLATION E
AREA 774365.18
AREA OLD 0,78
VOLUME -
COLD RATIO -
DEPTH -
LENGTH 1,5
ELEVATION M A S L MAX 1560
ELEVATION M A S L MIN 1300