Svenska glaciärer

Ålmallojekna

Alternativa namn: Åmajalosjekna, Ålmåjjiegna

Ålmallojekna räknades tidigare som Sveriges största glaciär. Vid karteringen 1897 av Jonas Vestman så var dess yta 22,7 km2. Dess västligaste del låg i Norge. Vid en inventering 1964 hade ytan reducerats till 12 km2 och den i Norge liggande delen var helt avsnörd från glaciären. Glaciären har sedan tunnats ut och under 2000-talet har mycket stora förändringar skett. Den i Norge liggande delen är i stort sett bortsmält och den huvudsakliga glaciären har delats i fyra delar. Den ostligast liggande delen är bara ett tunt isfält som snart kommer att vara borta. De tre övriga kan fortleva som glaciärer under nuvarande klimatförutsättningar, men de kommer att bli betydligt mindre i sin utbredning. Den totala ytan uppgick 2008 till ca 6,7 km2 och den största av de återstående glaciärerna har en yta på 2,45 km2. Glaciären är av en snölegeliknande karaktär och när den har varit i sitt maxskede har den byggt upp en magnifik frontmorän längs sin sydöstra sida.

Bilder

Statistics
DRAINAGE BASIN Virihaure
LAT 67.285556
LONG 16.406675
LAT OLD 67 16 00
LONG OLD 16 23 00
ABLATION SE
AREA 5957871.44
AREA OLD 7
VOLUME -
COLD RATIO 70
DEPTH 90
LENGTH 2,9
ELEVATION M A S L MAX 1540
ELEVATION M A S L MIN 1040