Svenska glaciärer

Alep Pastajekna

Alternativa namn: Alep Basstajiegna

Alep Pastajekna är lättåtkomlig från Pastavagge och den utgör en passövergång till Rapadalen. Glaciärens sidor består till stor del av moräntäckt is vilket gör det svårt att bedöma var gränsen mellan glaciär och fast mark går. Sommaren 2007 skedde en olycka med dödlig utgång i glaciärens östra kant.

Bilder

Statistics
DRAINAGE BASIN Sitoätno
LAT 67.292899
LONG 17.925404
LAT OLD 67 17 50
LONG OLD 17 56 20
ABLATION N
AREA 2667070.09
AREA OLD 2,93
VOLUME -
COLD RATIO -
DEPTH -
LENGTH 2,9
ELEVATION M A S L MAX 1690
ELEVATION M A S L MIN 1080