Svenska glaciärer

Ruopsokjekna

Ruopsokjekna är den största glaciären i Äparmassivet och har en yta på 3,15 km2. Den togs med i Tarfalaverksamhetens monitoringprogram 1965 och är sedan dess väl dokumenterad. Sommaren 1985 noterades att en katastrofartad tappning hade skett av en mot glaciärfronten liggande sjö. Tappningen hade skett detta år, eller något av de närmast föregående åren. Sjön tappades på 7,4 meter vatten och tappningskanalen i isen blev senare synlig och dokumenterades 1989. Reträtthastigheten har varit måttlig sedan sextiotalet, men har under 2000-talet ökat till drygt 10 meter per år. Det saknas detaljerade kartor över glaciären.

Bilder

Statistics
DRAINAGE BASIN Sitoätno
LAT 67.339978
LONG 17.977490
LAT OLD 67 20 40
LONG OLD 17 59 00
ABLATION N
AREA 3154519.8
AREA OLD 3,63
VOLUME -
COLD RATIO 50
DEPTH -
LENGTH 3,9
ELEVATION M A S L MAX 1760
ELEVATION M A S L MIN 1070