Svenska glaciärer

Östra Sarekglaciären

Alternativa namn: Gaskka Sarekjiegna, Kaska Sarekjekna

Kaska Sarekjekna ligger under Sarektjåkkås högsta toppar och rinner ut i Kukkesvagge. I glaciärens övre del finns rasmassor på isen som kan feltolkas som fast mark. Frontmoränkomplexet framför glaciären är speciellt genom det höga antal moräner (ca 20) som kan observeras. Det krävs studier av periglaciala processer i tillägg till de glaciala för att förklara denna mångfald av moränryggar.

Bilder

Statistics
DRAINAGE BASIN Sitoätno
LAT 67.429983
LONG 17.763234
LAT OLD 67 25 40
LONG OLD 17 45 50
ABLATION E
AREA 2492694.17
AREA OLD 2,59
VOLUME -
COLD RATIO -
DEPTH -
LENGTH 3,2
ELEVATION M A S L MAX 1840
ELEVATION M A S L MIN 1360