Svenska glaciärer

Kassaglaciären

Kassaglaciären ligger relativt högt med en front vid 1420 möh. Glaciären finns inte med på Hambergs karta från 1895, vilket sannolikt beror på kombinationen av dess höga läge och det faktum att dess front har varit mycket moränbemängd, dvs Hamberg såg den inte. De mycket stora och isfyllda frontmoränerna bildar idag en blockglaciärliknande form med betydande utbredning ca 300 meter nedströms den nuvarande fronten. År 2008 täckte glaciären en yta på knappt 1,3 km2.

Bilder

Statistics
DRAINAGE BASIN Sitoätno
LAT 67.455749
LONG 17.628687
LAT OLD 67 27 20
LONG OLD 17 38 10
ABLATION NE
AREA 1261342.67
AREA OLD 1,4
VOLUME -
COLD RATIO 40
DEPTH -
LENGTH 2
ELEVATION M A S L MAX 1840
ELEVATION M A S L MIN 1420