Svenska glaciärer

Jåkkåtjkaskajekna

Alternativa namn: Jågåsjgaskajiegna

Jåkkåtjkaskajekna är en platåliknande glaciär på 8,2 km2som täcker en flack och vid fjälldal. Glaciären är drygt 150 meter tjock och dess is är till ca 90 % kallgradig och isrörelsehastigheten är låg. I dess västra del däms en sjö av isen.

Bilder

Statistics
DRAINAGE BASIN Rapaätno
LAT 67.303341
LONG 17.605689
LAT OLD 67 18 10
LONG OLD 17 37 40
ABLATION E
AREA 8218689.84
AREA OLD 9,96
VOLUME 0,57
COLD RATIO 90
DEPTH 150
LENGTH 6
ELEVATION M A S L MAX 1590
ELEVATION M A S L MIN 920