Svenska glaciärer

Nierasglaciären

Nierasglaciären beskrevs första gången av John Frödin 1915. Glaciären har smält av mycket kraftfullt sedan dess och en isdjupsmätning i april 2011 visade ett maximalt djup på ca 80 meter.

Bilder

Statistics
DRAINAGE BASIN Stora Lule älv
LAT 67.565626
LONG 18.265609
LAT OLD 67 34 30
LONG OLD 18 16 40
ABLATION SE
AREA 1523367.99
AREA OLD 2,8
VOLUME -
COLD RATIO 100
DEPTH X
LENGTH 2,1
ELEVATION M A S L MAX 1620
ELEVATION M A S L MIN 1320