Svenska glaciärer

Hyllglaciären

Alternativa namn: Hylljökeln

Hyllglaciären rinner från Akkas Stortopp mot norr. Glaciären är dokumenterad fotografiskt sedan början av 1900-talet pga att leden upp till toppen går över glaciären. En karta togs fram av H.N. Pallin år 1927. Glaciären är ca 130 meter djup och den dess is är till ca 90 % kallgradig. Det tunna frontområdet som är fastfruset vid underlaget retirerar oregelbundet med i genomsnitt 5 meter per år. Glaciären är med i Tarfalaverksamhetens monitoringprogram sedan 1965.

Bilder

Statistics
DRAINAGE BASIN Suorvajaure
LAT 67.585634
LONG 17.474972
LAT OLD 67 35 10
LONG OLD 17 28 40
ABLATION N
AREA 1065010.57
AREA OLD 1,45
VOLUME 0,07
COLD RATIO 80
DEPTH 140
LENGTH 2,2
ELEVATION M A S L MAX 1820
ELEVATION M A S L MIN 1320