Svenska glaciärer

Hambergs glaciär

Fronten av Hambergs glaciär är väl dokumenterad från början av 1900-talet då alpinister passerade den upp mot Hylljökeln och Akkas Stortopp. En karta togs fram av H.N. Pallin år 1927. Hambergs glaciär är den största av Akkamassivets glaciärer och täcker en yta på 1,9 km2. Glaciären har en böljande längsprofil och den har en mer tempererad karaktär än den intilliggande Hylljökeln.

Bilder

Statistics
DRAINAGE BASIN Suorvajaure
LAT 67.583413
LONG 17.437822
LAT OLD 67 35 10
LONG OLD 17 26 30
ABLATION N
AREA 1889062.13
AREA OLD 2,35
VOLUME -
COLD RATIO 40
DEPTH -
LENGTH 3,2
ELEVATION M A S L MAX 1650
ELEVATION M A S L MIN 1040