Svenska glaciärer

Kallaktjåkkaglaciären

Den äldsta fotografiska dokumentationen är från 1930 av Ernst Manker.

Bilder

Statistics
DRAINAGE BASIN Suorvajaure
LAT 67.715815
LONG 17.794939
LAT OLD 67 42 50
LONG OLD 17 48 50
ABLATION SW
AREA 1655944.09
AREA OLD 2,31
VOLUME -
COLD RATIO -
DEPTH -
LENGTH 2,2
ELEVATION M A S L MAX 1780
ELEVATION M A S L MIN 1180