Svenska glaciärer

Suottasjekna

Suottasglaciären är den största glaciären i Sarekmassivet och täcker idag en yta på ca 8,5 km2. Glaciären är flack i sin övre del och mycket brant vid fronten. Glaciären dokumenterades första gången av Axel Hamberg år 1895. Vid 1900-talets mitt smälte en nunatak fram i isfallet ner mot fronten. Sedan 1965 ingår Suottasglaciären i Tarfalaverksamhetens monitoringprogram. Glaciärens årliga reträtthastighet var under perioden 1910–1960 16 meter, 1960–2000 5 meter och sedan 2000 8 meter. Fronten består av förhållandevis tunn is varför en fortsatt hög reträtthastighet är att vänta. Det finns en detaljerad analog karta i konceptform från 1980.

Bilder

Statistics
DRAINAGE BASIN Vuojatätno
LAT 67.460881
LONG 17.605625
LAT OLD 67 28 30
LONG OLD 17 35 20
ABLATION N
AREA 7253014.89
AREA OLD 8,11
VOLUME -
COLD RATIO 10
DEPTH -
LENGTH 4,4
ELEVATION M A S L MAX 1840
ELEVATION M A S L MIN 1100