Svenska glaciärer

Vattendelarglaciären A

Glaciären finns fotografiskt dokumenterad av Axel Hamberg från 1900-talets första år. Den utgör som namnet antyder en passövergång mellan Vuojatätnos och Virihaures källflöden. Glaciären är fortfarande en vattendelare och i passpunktens norra del finns nu en mycket stor nunatak.

Bilder

Statistics
DRAINAGE BASIN Vuojatätno
LAT 67.354575
LONG 17.417268
LAT OLD 67 21 40
LONG OLD 17 25 50
ABLATION NE
AREA 2777322.51
AREA OLD 1,76
VOLUME -
COLD RATIO -
DEPTH -
LENGTH 2,1
ELEVATION M A S L MAX 1445
ELEVATION M A S L MIN 1020