Svenska glaciärer

Vattendelarglaciären B

Glaciären finns fotografiskt dokumenterad av Axel Hamberg från 1900-talets första år. Den utgör som namnet antyder en passövergång mellan Vuojatätnos och Virihaures källflöden. Glaciären är fortfarande en vattendelare och i passpunktens norra del finns nu en mycket stor nunatak.

Bilder

Statistics
DRAINAGE BASIN Virihaure
LAT OLD 67 21 10
LONG OLD 17 24 10
ABLATION W
AREA 2777322.51
AREA OLD 1,3
VOLUME -
COLD RATIO -
DEPTH -
LENGTH 1,4
ELEVATION M A S L MAX 1445
ELEVATION M A S L MIN 1290