Svenska glaciärer

Salajekna

Salajekna är den största glaciären som dränerar inom svenskt område. Glaciären täcker drygt 29 km2, varav 24 utgörs av den del av glaciären som rinner in i Sverige och 9,4 km2av denna ligger inom svenskt område. Salajekna är den tidigast avbildade svenska glaciären. Göran Wahlenberg gjorde en detaljerad teckning sommaren 1807 när han utsänd av Kungliga Vetenskapsakademien gjorde dokumenterande studier av Sulitelmaområdet. I slutet av 1800-talet och fram till 1908 utförde Fredrik Svenonius och Jonas Westman omfattande studier i området. Det sammanfaller tidsmässigt med när glaciären nådde sin största utbredning. En karta producerades av Jonas Westman i skala 1:100 000. Salajekna inkluderades i Tarfalaverksamhetens monitoringprogram år 1965. Massbalansmätningar har utförts under några enstaka år i början av 2000-talet. Lufttemperaturmätningar har utförts sedan 1994. Detaljerade kartor finns för åren 1980 och 1992, och i mindre skala för åren 1950, 1957/58 och 1971. Salajeknas frontområde karaktäriseras av en magnifik isbräcka i en frontsjö, samt en storslagen jökelport i glaciärens sydligaste spets. I augusti 2013 tappades issjön på ca 5 meter vatten vilket ledde till en dramatisk reträtt av frontläget och förändrade hydrografin i området.

Bilder

Statistics
DRAINAGE BASIN Piteälven
LAT 67.125833
LONG 16.408911
LAT OLD 67 07 50
LONG OLD 16 23 00
ABLATION SE
AREA 27929208.21
AREA OLD 30,69
VOLUME 2,00
COLD RATIO 10
DEPTH -
LENGTH 10
ELEVATION M A S L MAX 1590
ELEVATION M A S L MIN 830