Svenska glaciärer

Svenonius glaciär

Svenonius glaciär har en brant tunga ner mot Njåtjosvagge. Den har en isdelare i sin nedre del som under senare år har exponerat en bergsrygg. Vid en kontroll i augusti 2012 hängde ismassorna fortfarande samman med is, men inom några få år kommer den lilla östliga delen av tungan att vara frånskild glaciären.

Bilder

Statistics
DRAINAGE BASIN Njåtjosjåkkå
LAT 67.239981
LONG 17.385580
LAT OLD 67 14 20
LONG OLD 17 24 50
ABLATION SE
AREA 2770061.26
AREA OLD 1,09
VOLUME -
COLD RATIO 30
DEPTH -
LENGTH 2,3
ELEVATION M A S L MAX 1830
ELEVATION M A S L MIN 1240