Svenska glaciärer

Stuorrajekna

Stuorrajekna är en av de största glaciärerna i landet med en yta på drygt 10,1 km2. Dess front ligger ca 150 meter högre än den intilliggande Salajeknas front och glaciären är präglad av ett relativt torrt klimat. I slutet av 1800-talet och fram till 1908 utförde Fredrik Svenonius och Jonas Westman omfattande studier i området. Det sammanfaller tidsmässigt med när glaciären nådde sin största utbredning. En karta producerades av Jonas Westman i skala 1:100 000. Sporadiska inmätningar av fronten har gjorts under 1960- och 1970-talen. Reträtten under 100-årsperioden 1908–2008 var 1,7 km. Sommaren 2014 smälte en nunatak fram ca 1 km från fronten på glaciärens östra sida.

Bilder

Statistics
DRAINAGE BASIN Piteälven
LAT 67.128389
LONG 16.483318
LAT OLD 67 07 05
LONG OLD 16 27 50
ABLATION SW
AREA 10139860.63
AREA OLD 0,94
VOLUME -
COLD RATIO 30
DEPTH -
LENGTH 1
ELEVATION M A S L MAX 1340
ELEVATION M A S L MIN 1200