Svenska glaciärer

Tärnaglaciären

Tärnaglaciären ligger på Norra Storfjällets ostsluttning. Glaciären karterades detaljerat åren 1896 och 1908 av Axel Gavelin. Den täckte då ca 0,5 km2 och nådde ner till den sjö där dess yttersta frontmoräner ligger. Fotografier från 1935 visar att glaciären alltjämt nådde ner till sjön, medan vid 1970-års kartering så var hela den nedre delen av glaciären bortsmält och dess yta var 0,18 km2. Sedan dess har inte mycket hänt mer än att den ytterligare har tunnats ut och ligger högt uppe på bergssluttningen.År 2008 var ytan 0,15 km2.

Bilder

Statistics
DRAINAGE BASIN Tärnaån
LAT 65.852899
LONG 15.267702
LAT OLD 65 51 10
LONG OLD 151640
ABLATION SE
AREA 157730.43
AREA OLD 0,18
VOLUME -
COLD RATIO -
DEPTH -
LENGTH 0,5
ELEVATION M A S L MAX 1480
ELEVATION M A S L MIN 1230