Svenska glaciärer

Östra Syterglaciären

Glaciären finns beskriven i ord och bild av Axel Gavelin från 1896. Glaciären har sedan blivit väsentligen mindre, men är fortsatt en väl fungerande glaciär. Fronten mynnar i en liten glaciärsjö.

Bilder

Statistics
DRAINAGE BASIN Tärnaån
LAT 65.897295
LONG 15.276065
LAT OLD 65 53 50
LONG OLD 15 17 10
ABLATION E
AREA 297987.97
AREA OLD 0,39
VOLUME -
COLD RATIO -
DEPTH -
LENGTH 0,6
ELEVATION M A S L MAX 1370
ELEVATION M A S L MIN 1200