Svenska glaciärer

Måskonåviveglaciären

Måskonåviveglaciären beskrevs första gången av Axel Gavelin år 1908. Glaciären har smält av mycket kraftigt sedan dess och nu mynnar den lilla glaciären i en sjö.

Bilder

Statistics
DRAINAGE BASIN Tärnaån
LAT 65.928137
LONG 15.234652
LAT OLD 65 55 40
LONG OLD 15 14 40
ABLATION E
AREA 361324.39
AREA OLD 0,48
VOLUME -
COLD RATIO -
DEPTH -
LENGTH 1,2
ELEVATION M A S L MAX 1500
ELEVATION M A S L MIN 1230