Svenska glaciärer

Västra Skrapetjåkkeglaciären

Bilder

Statistics
DRAINAGE BASIN Umeälven
LAT 65.934960
LONG 15.161971
LAT OLD 65 56 10
LONG OLD 15 10 50
ABLATION N
AREA 144305.6
AREA OLD 0,18
VOLUME -
COLD RATIO -
DEPTH -
LENGTH 0,3
ELEVATION M A S L MAX 1440
ELEVATION M A S L MIN 1280