Svenska glaciärer

Tsatsaglaciären

Tsatsaglaciären är en mycket liten glaciär med synnerligen stora isfyllda frontmoräner. Marken runtomkring glaciären är starkt påverkad av periglaciala processer. År 1996 var glaciären maximalt 55 meter djup.

Bilder

Statistics
DRAINAGE BASIN Tjuoltajåkkå
LAT 67.187734
LONG 17.325137
LAT OLD 67 11 20
LONG OLD 17 19 40
ABLATION SE
AREA 169290.08
AREA OLD 0,13
VOLUME -
COLD RATIO -
DEPTH 50
LENGTH 0,5
ELEVATION M A S L MAX 1690
ELEVATION M A S L MIN 1430