Svenska glaciärer

Helagsglaciären

Helagsglaciären är Sveriges sydligast belägna glaciär. Den ligger i en bred och djup nisch på Helagsfjället och består av två sammanhängande delar. Den nordliga delen av glaciären är betydligt bredare än den är lång, medan den sydliga delen har mer formen av en nischglaciär. Glaciären blev grundligt karterad år 1908 av Fredrik Enquist. Glaciären blev sedan dokumenterad fotografiskt med jämna mellanrum fram till 1969 när Jan Lundqvist sammanställde data och ritade en ny karta. Tudelningen av glaciären framgår tydligt av denna karta. Sedan dess har glaciären blivit mindre, särskilt i den norra delen, men den södra delen inte har förändrats nämnvärt.Det norra frontläget karterades senast 2010 och det södra karterades 2013. Ytan var 2008 0,48 km2.

Bilder

Statistics
DRAINAGE BASIN Åreälven
LAT 62.902549
LONG 12.459438
LAT OLD 62 54 00
LONG OLD 12 27 50
ABLATION NE
AREA 481937.16
AREA OLD 0,5
VOLUME -
COLD RATIO -
DEPTH -
LENGTH 0,6
ELEVATION M A S L MAX 1620
ELEVATION M A S L MIN 1370