Svenska glaciärer

Tempelglaciären

Tempelglaciären är en mycket liten glaciär på sydostsidan av fjället Templet. Den finns beskriven år 1908 av Fredrik Enquist. En rekognosering år 2014 visade att nischen alltjämt är isfylld och det finns sprickbildningar i dess övre södra sida. Glaciären är dock i sin helhet mycket tunn.

Bilder

Statistics
DRAINAGE BASIN Åreälven
LAT 63.000629
LONG 12.235185
LAT OLD 63 00 00
LONG OLD 12 14 20
ABLATION E
AREA 80432
AREA OLD 0,12
VOLUME -
COLD RATIO -
DEPTH -
LENGTH 0,4
ELEVATION M A S L MAX 1620
ELEVATION M A S L MIN 1470