Svenska glaciärer

Stour Räitaglaciären

Alternativa namn: Stour Reaiddáglaciären, Hjälmglaciären

Stour Räitaglaciären är sedan 1963 inkluderad i Tarfalaverksamhetens monitoringprogram för glaciärfrontsvariationer. Glaciären täcker en yta på 1,57 km2 och dess största djup är ca 140 meter. En detaljerad karta finns från 1980. Massbalansmätningar har utförts under några få år.

Bilder

Statistics
DRAINAGE BASIN Kaitumälven
LAT 67.969154
LONG 18.395803
LAT OLD 67 58 10
LONG OLD 18 23 40
ABLATION E
AREA 1565892.93
AREA OLD 2
VOLUME 0,12
COLD RATIO -
DEPTH -
LENGTH 2,6
ELEVATION M A S L MAX 1760
ELEVATION M A S L MIN 1270