Svenska glaciärer

Kebnetjåkkaglaciären

Kebnetjåkkaglaciären är en liten nischglaciär på Kebnetjåkkas sydsida. Glaciären har en mäktighet på 30–40 meter och är sprickig i sin övre del. Glaciären är detta till trots en populär transportväg vid återfärden från toppbestigningar av Kebnekaise. Den äldsta dokumentationen är från 1945.

Litteratur

Wallén, C.C., 1949: The shrinkage of the Kårsa glacier and its probable meteorological causes. Geografiska Annaler (1–2): 275–291.

Bilder

Statistics
DRAINAGE BASIN Kalixälven
LAT 67.886898
LONG 18.564713
LAT OLD 67 53 10
LONG OLD 18 33 50
ABLATION SE
AREA 258460.73
AREA OLD 0,3
VOLUME 0,01
COLD RATIO -
DEPTH -
LENGTH 0,5
ELEVATION M A S L MAX 1520
ELEVATION M A S L MIN 1330