Svenska glaciärer

Sydöstra Kaskasatjåkkaglaciären

Sydöstra Kaskasatjåkkaglaciären ligger på Kaskasatjåkkas syd östra sida. Den täcker en yta av 0,49 km2 och den har enmaximal tjocklek på ca 80 meter. Frontläget är dokumenterat sedan 1897 och en detaljerad karta finns från 1980. Massbalansmätningar har utförts under några få år. Ett bergras har smält fram på isens yta mitt på tungan. Raset är mer än 100 år gammalt och det började smälta fram sommaren 1981.

Bilder

Statistics
DRAINAGE BASIN Kalixälven
LAT 67.936694
LONG 18.600070
LAT OLD 67 56 20
LONG OLD 18 36 10
ABLATION S
AREA 487568.84
AREA OLD 0,6
VOLUME 0,03
COLD RATIO -
DEPTH -
LENGTH 1,4
ELEVATION M A S L MAX 1720
ELEVATION M A S L MIN 1340