Svenska glaciärer

Tarfalaglaciären

Alternativa namn: Darfálglaciären

Tarfalaglaciären ligger på Tarfalatjåkkas ostsluttning. Den är fotografiskt dokumenterad sedan 1914 då den besöktes av Fredrik Enquist. Glaciären har ett snölegeliknande utseende med två glaciärtungor och täcker en yta på ca 0,9 km2. Den södra delen upptar mer än hälften av dess totala yta och den har en mäktighet på 40–50 meter. Den nordliga delen är mindre, brantare och lite djupare. Mellan dessa delar är istjockleken ringa och sommaren 2013 smälte det fram en nunatak i detta område. Glaciären karakteriseras av de mycket stora och isfyllda frontmoränerna mot öster. En massbalansserie finns sedan 1988 med några års avbrott i början av 2000-talet. En detaljerad karta av glaciären finns från 1980 och en bottentopografikarta finns från 1985.

Bilder

Statistics
DRAINAGE BASIN Kalixälven
LAT 67.934101
LONG 18.644337
LAT OLD 67 56 10
LONG OLD 18 39 00
ABLATION E
AREA 964160.89
AREA OLD 0,9
VOLUME 0,02
COLD RATIO -
DEPTH -
LENGTH 1
ELEVATION M A S L MAX 1760
ELEVATION M A S L MIN 1400