Svenska glaciärer

Björlings glaciär

Björlings glaciär ligger i en djupt nedskuren nisch på Kebnekaisemassivets sydöstra sida. Glaciären är drygt 200 meter djup och den flyter över en kant ner i Kitteldalen. Dess tunga kallades tidigare Björnlabben på grund av sin bildliga likhet med en sådan. Glaciären täcker en yta av 1,4 km2. Glaciären är tempererad med ett relativt tunt kallt ytskikt i likhet med den intilliggande Storglaciären. Glaciären är namngiven efter Alfred Björling som besteg Kebnekaise sommaren 1889 och som då trodde sig vara dess förstebestigare. Den östra leden upp till Kebnekaise går över tungan på Björlings glaciär.

Litteratur

Wallén, C. C., 1948: Glacial-meteorological investigations on the Kårsa glacier in Swedish Lappland. Geografiska Annaler, 30, 451–672.

Bilder

Statistics
DRAINAGE BASIN Kalixälven
LAT 67.884737
LONG 18.515044
LAT OLD 67 53 40
LONG OLD 18 32 10
ABLATION SW
AREA 1392095.42
AREA OLD 1,39
VOLUME 0,14
COLD RATIO 20
DEPTH 225
LENGTH 2,1
ELEVATION M A S L MAX 1790
ELEVATION M A S L MIN 1420