Svenska glaciärer

Vaktpostglaciären

Vaktpostglaciären ligger på norra sidan av fjället Vaktposten mot Unna Räitavagge och den är brant och sprickrik. Glaciären har påfallande höga isfyllda frontmoräner som har studerats med avseende på bildningsprocessen samt hur gamla de är. Frontmoränerna som är upp till 50 meter höga skymmer glaciären från vandringsleden som går i Unna Räitavagge så fotodokumentationen är sparsam före Lantmäteriets omdrevsfotografering 1958, men därefter finns det gott om dokumentationsmaterial. Under perioden 1958–2013 har glaciären mynnat med en isbräcka i en frontsjö. Glaciären hade fortfarande kontakt med sjön sommaren 2013, men med nuvarande avsmältningstakt kommer glaciärens front ligga helt på land inom några få år.

Bilder

Statistics
DRAINAGE BASIN Kalixälven
LAT 67.985253
LONG 18.407737
LAT OLD 67 59 10
LONG OLD 18 24 40
ABLATION N
AREA 929263.48
AREA OLD 1,12
VOLUME -
COLD RATIO -
DEPTH -
LENGTH 1,4
ELEVATION M A S L MAX 1760
ELEVATION M A S L MIN 1290