Svenska glaciärer

Räitaglaciären

Alternativa namn: Räitatjåkkaglaciären norra

Glaciären ligger under Räitatjåkkas ostbrant. Den täcker en yta på 0,93 km2 och den har stora isfyllda frontmoräner. Äldre dokumentation saknas.

Bilder

Statistics
DRAINAGE BASIN Kalixälven
LAT 68.004126
LONG 18.496999
LAT OLD 68 00 20
LONG OLD 18 30 20
ABLATION W
AREA 925981.31
AREA OLD 1,1
VOLUME -
COLD RATIO -
DEPTH -
LENGTH 1,6
ELEVATION M A S L MAX 1740
ELEVATION M A S L MIN 1400