Svenska glaciärer

Seitakglaciären

Alternativa namn: Seihtagasglaciären, Själmaglaciären, Takglaciären

Glaciären finns dokumenterad sedan början av 1900-talet då den har fotograferats av alpinister som har bestigit toppar i Sielmatjåkkamassivet. Glaciären hade tidigare ett mycket högt och mäktigt isfall ned mot Vistasdalen. Frontläget ligger idag ovanför denna brant ca 200 meter högre än det gjorde för 100 år sedan.

Bilder

Statistics
DRAINAGE BASIN Kalixälven
LAT 68.038281
LONG 18.474578
LAT OLD 68 02 30
LONG OLD 18 28 40
ABLATION NE
AREA 688872.21
AREA OLD 0,8
VOLUME -
COLD RATIO -
DEPTH -
LENGTH 2
ELEVATION M A S L MAX 1870
ELEVATION M A S L MIN 1190