Svenska glaciärer

Östra Mårmatjåkkaglaciären

Östra Mårmatjåkkaglaciären består av två iskroppar som tillsammans bildat ett sammanhängande istäcke. Den södra delen av glaciären har byggt upp stora isfyllda frontmoräner mot nordväst. Den norra delen är ett snö/isfält som idag saknar isrörelse och är mycket tunt och ytan reduceras därmed snabbt med tiden. Totalt har glaciären halverat sin storlek sedan 1959, när den först ytbestämdes till 1,82 km2, men den huvudsakliga avsmältningen har skett på det nordliga snöfältet. Den egentliga glaciären har tunnats ut under samma period, men ytförändringen är mycket liten.

Litteratur

Östrem, G., Haakensen, N., Melander, O., 1973; Atlas over breer i Nord-Skandinavia. Norges vassdrags og elektrisitetsvesen. Meddelse nr 22 fra hydrologisk avdelning, 315 pp.

Bilder

Statistics
DRAINAGE BASIN Alesätno
LAT 68.119321
LONG 18.664514
LAT OLD 68 07 20
LONG OLD 18 40 20
ABLATION NW
AREA 635893.9
AREA OLD 1,82
VOLUME -
COLD RATIO -
DEPTH -
LENGTH 1
ELEVATION M A S L MAX 1670
ELEVATION M A S L MIN 1420