Svenska glaciärer

Västra Mårmatjåkkaglaciären

En liten glaciär som delvis täcks av rasmassor från Mårmatjåkkas östra brant.

Litteratur

Holmlund, P. och Jansson, P. 1999. The Tarfala Mass Balance Programme. Geografiska Annaler. Series A, Physical Geography, 81, 621–631.

Bilder

Statistics
DRAINAGE BASIN Alesätno
LAT 68.125900
LONG 18.647257
LAT OLD 68 07 40
LONG OLD 18 39 10
ABLATION NE
AREA 281268.58
AREA OLD 0,45
VOLUME -
COLD RATIO -
DEPTH -
LENGTH 1
ELEVATION M A S L MAX 1520
ELEVATION M A S L MIN 13320