Svenska glaciärer

Mårmaglaciären

Alternativa namn: Moarhmmáglaciären

Mårmaglaciären dokumenterades första gången fotografiskt år 1918 av Fredrik Enquist. Glaciären nådde då krönet av de isfyllda moräner som finns i norr och öster. Nästa tillfälle som den dokumenterades var 1952 av Valter Schytt. Detaljerade kartor finns producerade från åren 1959, 1978, 1990 och 2008. Glaciärens yta är idag ca 3,9 km2 och dess botten karterades 1984–1987. Största djupet var då 270 meter och medeldjupet var 144 meter. Glaciären har en subpolär karaktär och ca 40 % av glaciären har en temperatur under noll grader. Sedan 1900-talets början har glaciären tunnats ut men i och med att den har dämts av sina isfyllda moräner så har reträtten varit blygsam fram till ca 1990 då fronten nådde glaciärens underlag och sedan dess retirerar fronten med ca 10 meter per år. Glaciären togs med i Tarfalaverksamhetens monitoringprogram för glaciärfrontsvariationer redan 1968 men har inte rapporterats internationellt förrän i sen tid pga frontens konfiguration. Massbalansmätningar har sedan 1988 utförts inom Tarfalaverksamheten och iskärneborrningar har utförts i ablationsområdets övre del åren 1997 och 2000.

Litteratur

Holmlund, P., 1995: Mass balance studies in northern Sweden. Zeitschrift für Gletscherkunde und Glazialgeologie, 31: 105–114.

Bilder

Statistics
DRAINAGE BASIN Alesätno
LAT 68.080552
LONG 18.683110
LAT OLD 68 04 50
LONG OLD 18 41 30
ABLATION E
AREA 3355401.39
AREA OLD 3,93
VOLUME 0,44
COLD RATIO 40
DEPTH 270
LENGTH 3,5
ELEVATION M A S L MAX 1740
ELEVATION M A S L MIN 1340