Svenska glaciärer

Kåtotjåkkaglaciären

Alternativa namn: Goduglaciären

Kåtotjåkkaglaciären har tillflöden från tre skilda glaciärnischer och dess front vetter åt norr. De två västliga nischerna är djupa med branta fjällsidor och utgör effektiva fällor för vintersnö. Isen är till största delen tempererad i denna del av glaciären. Den östligast belägna nischen sträcker sig upp längs fjället Kåtotjåkka mot ett pass åt söder. Ackumulationen av snö är därmed väsentligen lägre i denna del och isen är kallgradig i hela dess utsträckning ner mot fronten. Glaciären togs med i Tarfalaverksamhetens monitoringprogram för glaciärfrontsvariationer år 1968, men mätningarna avbröts år 1990 pga att fixpunkterna som nyttjats inte stod på stabil mark. Reträtten är högre i dess östra del än i den västra. God fotografisk dokumentation finns från 1969, 1990 och 2011. En detaljerad karta finns från år 1973.

Litteratur

Holmlund, P. och Jansson, P., 2002: Glaciologi. Stockholms universitet och vetenskapsrådet, ISBN91–974541–0–9, 176 s.

Bilder

Statistics
DRAINAGE BASIN Alesätno
LAT 68.149939
LONG 18.570543
LAT OLD 68 09 00
LONG OLD 18 34 40
ABLATION N
AREA 1770826.95
AREA OLD 2,57
VOLUME -
COLD RATIO -
DEPTH -
LENGTH 2
ELEVATION M A S L MAX 1730
ELEVATION M A S L MIN 1200