Svenska glaciärer

Västra Påssusglaciären

Alternativa namn: Västra Bossosglaciären

Västra Påssusglaciären finns dokumenterad fotografiskt sedan 1886 då Fredrik Sveninius tog en panoramabild av denna och den intilligande Östra Påssusglaciären. Glaciärtungan korsas av en vandringsled mellan Alesjaur och Nallo. Glaciärens ackumulationsområde vetter åt öster och tungan sträcker ut sig åt norr. Frontreträtten var mycket blygsam under 1900-talets första hälft pga lutningsförhållanden i underlaget vid fronten. Tungan tunnades dock ut och under 1970-talet skedde en dödisavsmältningsliknande kollaps av dess front och frontläget förflyttades 200 meter uppströms. Sedan dess är frontreträtten måttlig. Glaciärtungan har en maximal tjocklek på 85 meter. Frontläget har registrerats ca vartannat år sedan 1968 genom Tarfalaverksamhetens försorg.

Litteratur

Schytt, V., Jonsson, S. och Cederstrand, P., 1963: Notes on glaciological activities in Kebnekaise, Sweden-1963. Geografiska Annaler 45 (4): 292–302.

Bilder

Statistics
DRAINAGE BASIN Alesätno
LAT 68.048272
LONG 18.378395
LAT OLD 68 03 10
LONG OLD 18 23 40
ABLATION NE
AREA 1347110.84
AREA OLD 1,85
VOLUME 0,07
COLD RATIO -
DEPTH -
LENGTH 2,6
ELEVATION M A S L MAX 1750
ELEVATION M A S L MIN 1200