Svenska glaciärer

Rieppeglaciären

Alternativa namn: Riehppiglaciären

Rieppeglaciären ligger något undanskymd på Rieppepaktes västra sida. Glaciären har mycket stora isfyllda moräner inom vilka den fram till 1990-talet har varit dämd. Glaciären har sitt utseende till trots en mer tempererad karaktär än de öster därom liggande Påssusglaciärerna.

Litteratur

WGMS, 2009: Fluctuations of Glaciers. World Glacier Monitoring Service(www.wgms.eth.ch)

Bilder

Statistics
DRAINAGE BASIN Alesätno
LAT 68.049209
LONG 18.345650
LAT OLD 68 30 10
LONG OLD 18 21 00
ABLATION N
AREA 1120484.45
AREA OLD 1,52
VOLUME -
COLD RATIO -
DEPTH -
LENGTH 1,9
ELEVATION M A S L MAX 1690
ELEVATION M A S L MIN 1330