Svenska glaciärer

Riukojietna

Alternativa namn: Rivgojiehkki

Riukojietna är en platåglaciär på gränsen mellan Norge och Sverige. Den täcker idag en yta på ca 3,8 km2. Den togs med i frontobservationsprogrammet inom Tarfalaverksamheten år 1963. Glaciären täckte då en yta på ca 5,2 km2 och mynnade med en isbräcka i en sjö på dess östra sida. I början av 1970-talet avsnördes isbräckan från glaciären pga uttunning och resterna av isbräckan smälte bort under en tioårsperiod. Glaciärens botten karterades 1986 och visade ett maxdjup på 105 meter och ett medeldjup på ca 30 meter. Vidare framkom att det är en nischglaciärliknande del på ca 2,6 km2 mot öster och att resten är av snölegekaraktär. Den östra delen består till stora delar av tempererad is medan de kringliggande ispartierna är kallgradiga och saknar isrörelse. Det finns detaljerade kartor från 1960 och 1978. Årliga massbalansmätningar har utförts sedan 1986 genom Tarfalaverksamhetens försorg.År 2008 var ytan 3,52 km2. Sommaren 2013 smälte en nunatak fram i frontens nedre del.

Litteratur

Östrem, G., 1965: Problems of dating ice-cored moraines. Geografiska Annaler 47A (1): 1–38.

Bilder

Statistics
DRAINAGE BASIN Alesätno
LAT 68.082924
LONG 18.046758
LAT OLD 68 05 10
LONG OLD 18 03 40
ABLATION E
AREA 3522879.41
AREA OLD 4,2
VOLUME 0,17
COLD RATIO -
DEPTH 105
LENGTH 2,4
ELEVATION M A S L MAX 1460
ELEVATION M A S L MIN 1048