Svenska glaciärer

Voitasjökeln

Voitasjökeln ligger på Voitasritas ostsluttning. Den har smält av mycket kraftigt under 1900-talet. En rekognosering år 2011 visade att det alltjämt finns sprickor i glaciärens övre del.

Litteratur

Östrem, G., Haakensen, N., Melander, O., 1973; Atlas over breer i Nord-Skandinavia. Norges vassdrags og elektrisitetsvesen. Meddelse nr 22 fra hydrologisk avdelning, 315 pp.

Bilder

Statistics
DRAINAGE BASIN Torneträsk
LAT 68.343543
LONG 18.279743
LAT OLD 68 20 40
LONG OLD 18 18 10
ABLATION E
AREA 191832.11
AREA OLD 0,53
VOLUME -
COLD RATIO -
DEPTH -
LENGTH 1
ELEVATION M A S L MAX 1360
ELEVATION M A S L MIN 1115