Forskare har därför tagit fram scenarier som binder samman klimatförändringar och socioekonomiska förändringar med förändringar i näringsbelastning till Östersjön.

Hur hårt Östersjön drabbas av klimateffekterna under 2000-talet kommer till stor del att avgöras av två saker:

  • den globala klimatpolitiken för att minska mänsklighetens utsläpp av växthusgaser.
  • den regionala och globala samhällsutvecklingen.

Vetenskapliga analyser med Östersjöspecifika klimatmodeller visar att om näringstillförseln fortsätter att minska under kommande decennier leder det till minskad övergödning och bättre syreförhållanden i Östersjön – även i det mest pessimistiska klimatscenariot. Minskad övergödning stärker också havets motståndskraft mot negativ klimatpåverkan.

 

Se intervjun med Bo Gustafsson om varför det spelar roll med åtgärder mot övergödningen - även i ett förändrat klimat.  

I juni har vi på Östersjöcentrum haft mycket fokus på klimat och övergödning. Vi har (ihop med SMHI) skrivit en rapport, en policy brief, anordnat en Baltic Breakfast och gjort en film.
Här kan du hitta allt detta samlat: 

RAPPORT:
Framtidens Östersjön – påverkan av övergödning och klimatförändringar

I den nya rapporten från Östersjöcentrum och SMHI presenteras utvecklingen av Östersjöns miljötillstånd. Ett innanhav som blivit starkt präglat av övergödning och syrefria bottnar. Vilka åtgärder har historiskt införts, och vilka resultat har vi kunnat se av dessa? Och vilken effekt får åtgärder i framtiden när klimatförändringarna dessutom får betydelse?

POLICY BRIEF:
Åtgärder stärker Östersjöns miljö – även i ett förändrat klimat

Övergödningen i havet förstärks när klimatet blir varmare. Men om länderna runt Östersjön minskar näringsutsläppen från land tillräckligt mycket fram till år 2100 kommer övergödningen att minska och leda till en bättre havsmiljö – även vid kraftiga klimatförändringar.  Det är budskapet i en ny policy brief av Östersjöcentrum och SMHI.

INTERVJU MED FORSKARNA:
Klimatförändringen gör det ännu viktigare att minska övergödningen

Kraftigt minskade näringsutsläpp från land kommer att leda till minskad övergödning i Östersjön och bättre havsmiljö fram till år 2100 – oavsett hur allvarliga effekterna från klimatförändringen blir. 

BALTIC BREAKFAST SAMMANFATTNING: 

Klimatförändringarna förstärker övergödningseffekter – men åtgärder fungerar. Läs sammanfattningen av seminariet och ladda ned presentationerna. 

BALTIC BREAKFAST FILM: 
Får åtgärderna mot övergödning effekt i ett förändrat klimat?

Hur påverkar kunskapen om sambanden mellan klimat och övergödning vilka åtgärder som bör vidtas? Vilka frågor kvarstår att gräva djupare i? Se på vårt frukostseminarium för att förstå sambanden mellan klimat, samhällsutveckling och övergödning:


Se hela frukostseminariet, klicka på play!