När växtplankton av sorten cyanobakterier (också kallade blågröna alger) samlas i tjocka skikt på havsytan kallar vi det för en algblomning. Det kan likna rabarbersoppa och är inte trevligt att bada i. Det är viktigt att inte få i sig för mycket vatten med cyanobakterier.

Även andra arter som små grönalger, kiselalger, dinoflagellater eller ciliater kan 'blomma', alltså förekomma i stora mängder.

Mer omfattande blomningar på senare år

Algerna behöver fosfor och kväve för att växa och gynnas därför av övergödning. Algblomningen uppstår när det är varmt och vindstilla och algerna flyter upp och lägger sig på vattenytan. Forskningen har slagit fast att cyanobakterieblomningarna ökat i storlek och startar tidigare än på 1970-talet (Kahru, M., Elmgren, R., and Savchuk, O. P. 2016 et. al. och Kahru, M. and Elmgren, R. 2014.). 

Tidig algblomning även 2020

Lena Kautsky, professor emeritus, tant tång
Professor Lena Kautsky sammanfattar algläget från Askö.

Under midsommarveckan kom de första rapporterna om ansamling av alger vid Askö.

- I vintras var det ingen is, våren kom tidigt och nu har vattnet värmts upp snabbt, förklarar professor Lena Kautsky i en rapport från Askölaboratoriet.

Lena Kautsky, som är expert på marin växtlighet och dess ekologi, berättar att den vanligaste sorten i början av sommaren är knippvattenblom, Aphanizomenon flos-aquae, och den som oftast blommar när det blir ännu varmare heter katthårsalg, Nodularia spumigena.  

- I provet som jag undersökte efter midsommar hittade jag inga katthårsalger men däremot en hel del pollen. Både pollen och katthårsalgen flyter upp på ytan i lugnt väder, säger Lena Kautsky. 

Många samverkar för att få mer kunskap

Östersjöcentrum arbetar med modeller för att följa näringsämnen i havet och ta fram underlag till beslut som kan bidra till att minska övergödningen av havet. Vid vår fältstation Askölaboratoriet mäts kontinuerligt data inom det miljöövervakningsporgram som regelbundet följer mängden växtplankton i vattnet. 

På de marina informationscentralerna i Västerbotten, Västra Götaland och Stockholm finns det senaste om läget med cyanobakterieblomningar och SMHI har en sida om algsituationen.

Basen i näringsväven

Det är bra att komma ihåg att växtplankton, som cyanobakterier, har viktiga funktioner i ekosystemet. De utgör grunden till liv i havet genom att vara basen i näringsväven. Det är växtplankton som sätter igång hela produktionen i havet i mars och april. Det kallas för vårblomning och de är en förutsättning för andra organismer att börja växa och reproducera sig.


Se SMHIs korta film om algblomningar och växtplanktons roll i ekosystemet. Läs mer om SMHIs forskning på området.  

FLER LÄNKAR