Svenska glaciärer

Fördjupningar

Att besöka en riktig glaciär är en stor upplevelse. I detta fördjupningsavsnitt försöker jag förmedla intryck från olika platser. Det är tänkt som ett komplement till bilder och siffror gör förhoppningsvis platserna mer levande. Känslan av naturens storhet och människans litenhet känner man väldigt tydligt när man rör sig över en glaciäryta. Isen är i rörelse, den låter, den är vacker och den är farlig. Glaciärer är spännande men miljöerna som de ligger i skiljer sig ganska mycket från plats till plats. Fördjupningsavsnitten beskriver några av dessa besöksvärda platser.