Bolincentrets klimatfestival 21–23 maj 2018

Unga tycker att klimatförändringarna är den viktigaste samhällsfrågan enligt en undersökning från WWF/Sifo. Isarna smälter, havsnivån stiger, stormarna blir värre och torkan kraftigare – klimatfrågan har länge handlat om katastrofer och hot. Visst är det allvarligt, men de goda nyheterna blir fler och fler! Som att den 1 januari 2018 trädde Sveriges nya klimatlag i kraft och varje regering har därmed skyldighet att föra klimatpolitik som utgår från de klimatmål som riksdagen har antagit. Det är nu billigare att investera i förnyelsebar energi än i fossila bränslen och vanliga människor har insett att de genom aktiva val kan bidra till en bättre värld.
Under Bolincentrets årliga Klimatfestival får du träffa våra klimatforskare och under lekfulla former lära dig mer om klimatförändringarna och vad vi kan göra åt dem.

Bolincentret för klimatforskning
är en paraplyorganisation med fler än 300 personer som forskar inom områden kopplade till jordens klimat. Bolincentrets partners är Stockholms universitet, KTH och SMHI och centret är namngivet efter professor Bert Bolin som var en föregångare inom klimatforskning och grundare av FN:s klimatpanel IPCC. Läs mera om centret här

Vetenskapens Hus
ger ungdomar i grundskolan och gymnasiet möjlighet att utföra laborationer och exkursioner under handledning av studenter, doktorander och forskare. Lärare inspirerar vi genom att erbjuda ämnesfördjupande och didaktiska fortbildningar. Vi har ett nära samarbete med våra två huvudmän Stockholms universitet och KTH. Läs mera om Vetenskapens Hus här

Information
De bokningsbara aktiviteterna med klimatforskare är FULLBOKADE. Välkommen att istället ta med din klass till Aktivitetstorget! Det krävs ingen förbokning och är öppet för alla. Lärare kan också boka vår Klimatfortbildning med ljus horisont 15, 16 och 17 maj.

OBS! Skolklasser anmäls av lärare
OBS! Medhavd matsäck kan ätas inomhus.

Program och anmälan
(ladda ner som pdf)

Aktivitetstorg
Fingra på klimatanknutna utställningar från en mängd olika organisationer. Öppet för alla.
Datum: 21, 22 och 23 maj 2018
Tid & plats: 10.00–15.00 i Geovetenskapens hus, Stockholms universitet

Bokningsbara aktiviteter med klimatforskare FULLBOKAT
Hur fungerar klimatet och vad kan vi göra åt våra egna utsläpp? Delta i hands-on-aktiviteter och testa att klimatförhandla. Bokningsbara aktiviteter för mellanstadie- och högstadieklasser.
Datum: 21, 22 och 23 maj 2018
Tid & plats: 09.15–11.30, 10.00–12.15, 11.30–13.45 och 12.15–14.30 i Geovetenskapens hus, Stockholms universitet

Populärvetenskapliga föreläsningar
Lyssna på pedagogiska klimatforskare som berättar om högaktuell klimatforskning. Avsätt gärna mycket tid till att undersöka allt på Aktivitetstorget i samband med besöket. För gymnasieklasser, lärare och allmänhet.
Datum: 21, 22 och 23 maj 2018
Tid & plats: 09.00–10.00, 10.00–11.00, 11.00–12.00, 13.00–14.00 i Geovetenskapens hus, Stockholms universitet
Bokningsförfrågan: Gymnasieklasser bokas in av sin lärare HÄR
OBS! Drop-in platser finns för lärare och allmänhet, först till kvarn gäller.

Bert Bolins klimatföreläsning 2018 med Professor Veerabhadan Ramanathan
Lyssna till Professor Veerabhadan Ramanathan, Bert Bolins klimatföreläsare 2018.
Föreläsningen "Bending the Curve: Climate Change Solutions" hålls på engelska och riktar sig till gymnasieklasser, lärare och allmänhet.
Datum: 21 maj 2018
Tid & plats: 14.00–15.00 i Aula Magna, Stockholms universitet
Bokningsförfrågan: Skolklasser bokas in av sin lärare HÄR
OBS! Drop-in platser finns för lärare och allmänhet, först till kvarn gäller.

 

 

– Klicka här för att se programmet för den 21 maj

Tid Aktivitetstorg
Öppet för alla
Populärvetenskapliga
föreläsningar
Bokningsbara aktiviteter
med klimatforskare
09.00–

Aktivitetstorg
10.00–15.00

Lista på utställarna

 


09.15–11.30
Bokningsbara
aktiviteter

 
10.00– 10.00–11.00
Mammutar, kol och klimat
Amelie Lindgren
10.00–12.15
Bokningsbara
aktiviteter
11.00– 11.00–12.00
Hur påverkar växthusgaser och
luftpartiklar jordens klimat?
Lars Ahlm

11.30–13.45
Bokningsbara
aktiviteter

12.00–  
12.15–14.30
Bokningsbara
aktiviteter
13.00– 13.00–14.00
Kan marken smälta? Ylva Sjöberg
14.00– 14.00–15.00
Bert Bolins klimatföreläsning 2018
med Professor Veerabhadan Ramanathan
i aula Magna
 
15.00–    

– Klicka här för att se programmet för den 22 maj

Tid Aktivitetstorg
Öppet för alla
Populärvetenskapliga
föreläsningar
Bokningsbara aktiviteter
med klimatforskare
09.00–

Aktivitetstorg
10.00–15.00

Lista på utställarna

09.00–10.00
Hur mår växter och djur när klimatet förändras?
Anna Barr, Bengt Karlsson, Caroline Greiser och Sara Cousins


09.15–11.30
Bokningsbara
aktiviteter

 
10.00– 10.00–11.00
Klimatet och människan
under 12000 år
Fredrik Charpentier Ljungqvist
10.00–12.15
Bokningsbara
aktiviteter
11.00– 11.00–12.00
Klimatförändringar i Arktis
Nina Kirchner

11.30–13.45
Bokningsbara
aktiviteter

12.00–  
12.15–14.30
Bokningsbara
aktiviteter
13.00– 13.00–14.00
Vulkanaska och flygkaos
Stefan Wastegård
14.00–    
15.00–    

– Klicka här för att se programmet för den 23 maj

Tid Aktivitetstorg
Öppet för alla
Populärvetenskapliga
föreläsningar
Bokningsbara aktiviteter
med klimatforskare
09.00–

Aktivitetstorg
10.00–15.00

Lista på utställarna

09.00–10.00
Expedition Antarktis:
att klimatforska i extrem miljö

Robin Blomdin


09.15–11.30
Bokningsbara
aktiviteter

 
10.00– 10.00–11.00
Environmental Challenges and
Sustainable Development (OBS! hålls på engelska)

Zahra Kalantari
10.00–12.15
Bokningsbara
aktiviteter
11.00–  

11.30–13.45
Bokningsbara
aktiviteter

12.00– 11.00–12.00
Panelsamtal med inbjudna gäster: Bilen, biffen och bostaden – hur ska man tänka?
Kaj Török, Sofia Hagman och Sören Eriksson

12.150–14.30
Bokningsbara
aktiviteter
13.00– 13.00–14.00
Klimatförändringar – finns det hopp?
Alasdair Skelton
14.00–    
15.00–    
Bolin Centre for Climate Research
A collaboration between Stockholm University, KTH and the Swedish Meteorological and Hydrological Institute | Web administrator This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.